KEO DÁN GẠCH PERFECT XANH PG02

Liên Hệ

  • Sử dụng keo dán gạch giúp tiết kiệm thời gian
  • Rút ngắn công đoạn
  • Dễ điều chỉnh gạch hơn.
  • Giúp giảm chi phí thi công
  • Đảm bảo độ bám dính cao.