Chính sách bảo hành của Tamanceramic

Chính sách bảo hành của Tamanceramic có lẽ là thứ mà khách hàng luôn quan tâm. Vì thế chúng tôi đã có những chính sách để khách hàng có thể tham khảo và sử dụng dịch vụ một cách an tâm nhất.

Chính sách bảo hành của Tamanceramic :

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Tâm An Ceramic.

2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

3.  Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

4. Hotline : 0936766466

Tâm An