chống thấm Crocodile super shield

Liên Hệ

Ứng dụng Crocodile Super Shield

Dùng để chống thấm và bảo vệ cho các kết cấu chắn nước như: sân thượng, mái hiên, bể chứa nước sinh hoạt, hồ chứa, hồ bơi, nhà tắm, nhà bếp và các hạng mục ngầm như tầng hầm, tường chắn, móng, hầm.

Định mức sử dụng ước tính:  Sử dụng 1-1.5 kg/m2 cho 2 lớp.

Tiêu chuẩn: ASTM C109, ASTM C642, JIS A1404

Trọng lượng tịnh:  5 kg, 25 kg