Gạch Taicera P10208 100×100

Liên Hệ

Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: TKG P10208N
  • Tên sản phẩm: Gạch lát nền TKG P10208N
  • Kích thước: 100×100 cm
  • Bề mặt: Nhẵn Bóng
  • Xương gạch: Granite
  • Men Gạch: Bóng